RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2020/2021

mgr Beata Prześniak – dyrektor
– edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Malinowski
– język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Marzenna Grodzicka
– matematyka; wychowawca kl. VIII

mgr Małgorzata Skrocka
– edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny; wychowawca kl. II

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
– edukacja wczesnoszkolna, technika; wychowawca kl. I

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
– edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. III

mgr Agnieszka Łaskowska
– język polski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alicja Marzanna Wasilewska
– plastyka, muzyka, świetlica szkolna

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
– historia, fizyka, chemia, biologia; wychowawca kl. VI

mgr Dorota Miszczak
– wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający; wychowawca kl. VII

mgr Marzanna Sienkiewicz
– religia, wdż; biblioteka

mgr Elżbieta Michaluk
– urlop wychowawczy – w/z Sylwia Dudanowicz (język polski)

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
– zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk
– informatyka, pedagog szkolny; wychowawca kl. IV-V

mgr Katarzyna Luto-Biłda
– język angielski

mgr Karolina Rzodkiewicz
– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Dominika Zabłocka 

– główny księgowy, urlop, w/z mgr inż. Izabela Zaniewska

inż. Ferdynand Grodzicki 
– sekretarz szkoły

Agnieszka Popławska 
– sprzątaczka

Marzena Ciszewska 
– sprzątaczka

Jarosław Ryszkiewicz 
– konserwator