RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2021/2022

mgr Beata Prześniak – dyrektor
– edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Malinowski
– język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Marzenna Grodzicka
– matematyka

mgr Małgorzata Skrocka
– edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny, geografia; wychowawca kl. III

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
– edukacja wczesnoszkolna, technika, matematyka; wychowawca kl. II

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
– edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. I

mgr Agnieszka Łaskowska
– język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe; wychowawca kl. IV-V

mgr Alicja Marzanna Wasilewska
– plastyka, muzyka, świetlica szkolna

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
– historia, fizyka, chemia, biologia; wychowawca kl. VII

mgr Dorota Miszczak
– wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia; wychowawca kl. VIII

mgr Marzanna Sienkiewicz
– religia, wychowanie do życia w rodzinie; biblioteka

mgr Elżbieta Michaluk
– urlop wychowawczy – w/z Marta Kosobucka (język polski)

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
– zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk
– informatyka, pedagog szkolny; wychowawca kl. VI

mgr Katarzyna Luto-Biłda
– język angielski, wychowawca wspomagający kl. IV-V

mgr Iwona Zaborowska
– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Jarosław Bańkowski
– język polski, nauczyciel wspomagający

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Dominika Zabłocka 

– główny księgowy, urlop wychowawczy, w/z mgr inż. Izabela Zaniewska

inż. Ferdynand Grodzicki 
– sekretarz szkoły

Agnieszka Popławska 
– sprzątaczka

Marzena Ciszewska 
– sprzątaczka

Jarosław Ryszkiewicz 
– konserwator