INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY:

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut Szkoły Podstawowej w Judzikach

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

„Twój Piękny Uśmiech” — w klasach gimnazjalnych dotyczący profilaktyki jamy ustnej.
„Radosny uśmiech radosna przyszłość” oraz „Śnieżnobiały Uśmiech” w klasie II SP, programy dotyczące profilaktyki uzębienia.
„Nie truj się” — kampania profilaktyczno-edukacyjna o paleniu papierosów przeprowadzona w klasach gimnazjalnych.
„Szkoła zdrowego uśmiechu” — program promocji zdrowego uzębienia dla klas pierwszych.
„Spójrz Inaczej” — program profilaktyczny, dotyczący zapobiegania uzależnieniom, realizowany w klasach I-III SP.
„Czas Przemian” — program dotyczący higieny intymnej.
Zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki.
Zajęcia plastyczno-techniczne