Karty zgłoszeń, wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub ze strony internetowej szkoły – poniżej.

Szczegółowych informacji udziela
sekretarz szkoły – Ferdynand Grodzicki, tel. 875207696

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

Do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do zespołu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach w roku szkolnym 2021/2022

Do pobrania

Załączniki:

1 Zalacznik ZAPISY DO PRZEDSZKOLA, OP, ZWP
2 Zalacznik ZAPISY DO KLASY I

Załacznik nr 1 Uchwala Nr ORN.0007.8.2017
Zalacznik nr 2 projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku z dn 29 01 2021
Zalacznik nr 3 Uchwala Nr ORN.0007.9.2017
Załacznik nr 4 projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku z dn 29 01 2021
Załacznik nr 6 Zarzadzenie Nr ORN.0050.7.2021

Serdecznie zapraszamy
Beata Prześniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach