RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2021/2022

  • Ewa Dąbrowska — przewodnicząca
  • Wojciech Korotko — zastępca przewodniczącej
  • Zuzanna Stypułkowska — sekretarz
  • Patrycja Zagacka — członek rady

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Andrzej Malinowski