RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Wojciech Korotko — przewodniczący
  • Patrycja Zagacka — zastępca przewodniczącego
  • Ewa Dąbrowska — sekretarz
  • Sebastian Wierżyński — skarbnik