230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowano: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Rok 2021 ustanowiono również Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Mija 230 lat od uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Z racji doniosłej rocznicy uczniowie klasy IV, V, VI, VII i VIII uczestniczyli w środę, 21 kwietnia 2021 r. w lekcji muzealnej online, poświęconej genezie Konstytucji 3 Maja. Zajęcia prowadziła pani Magda Szumska, kierownik Działu Edukacji  Muzeum Historycznego w Ełku. Omówiła tło historyczne Konstytucji, która została uchwalona w trudnych czasach dla Rzeczypospolitej, będącej już po dokonaniu I rozbioru przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustawa zasadnicza była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa polskiego, wprowadzała reformy zgodne z duchem oświecenia: znosiła liberum veto, wolną elekcję, wprowadzała dziedziczność tronu, trójpodział władzy, gwarantowała wolność wyznania, nadawała prawa mieszczanom. 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. To również symbol walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

W imieniu własnym oraz społeczności uczniowskiej dziękuję pani Magdzie Szumskiej za ciekawe zajęcia poświęcone historii i  znaczeniu wydarzenia, jakim było dla Polaków uchwalenie Konstytucji.

Organizacja zajęć: Agnieszka Łaskowska

Skan z prezentacji przedstawiający obraz Jana Matejki - Konstytucja 3 Maja 1791 roku