Walory przyrodniczo-geograficzno-społeczne Grecji

W środę, 8 marca 2023 r. w ramach realizacji programu „Erasmus+” uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat walorów przyrodniczo-geograficzno-społecznych Grecji. Zajęcia prowadził Andrzej Malinowski.

AM

Sala lekcyjna. Nauczyciel omawia slajd widniejący na ekranie.
Sala lekcyjna. Nauczyciel omawia slajd widniejący na ekranie.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy  ławkach.
Sala lekcyjna. Nauczyciel omawia slajd widniejący na ekranie.