„Aktywni Błękitni”. Rzeka Lega

8 marca 2023 r. w ramach realizacji programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” uczniowie odbyli spacer dydaktyczny nad rzekę Legę, płynąca w pobliżu szkoły. Wyróżnili elementy jej budowy i omówili reżim rzeczny. Zastanawiali się także nad źródłami zanieczyszczeń rzek i sposobami ich ochrony.

Prowadzący zajęcia: Andrzej Malinowski

Nad rzeką Legą w Lenartach. Uczniowie stoją na moście i trzymają kartki z napisami: Aktywni Błękitni, Wody Polskie i Co zanieczyszcza rzekę?
Nad rzeką Legą w Lenartach. Uczniowie stoją na moście i trzymają kartki z napisami: Aktywni Błękitni, Wody Polskie i Co zanieczyszcza rzekę?
Nad rzeką Legą w Lenartach. Uczniowie stoją na moście i trzymają kartki z napisami: Aktywni Błękitni i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Nad rzeką Legą w Lenartach. Uczniowie stoją na moście i trzymają kartkę z napisem: Co zanieczyszcza rzekę?
Nad rzeką Legą w Lenartach. Uczniowie stoją na moście i trzymają kartki z napisami: Aktywni Błękitni, H2O, rzeczna.
Lenarty. Rzeka Lega.
Lenarty. Rzeka Lega.