„Aktywni Błękitni”. Ekosystem naturalny w Judzikach

W poniedziałek, 20 marca 2023 r. „Aktywni Błękitni”, w ramach obchodów „Światowego Dnia Wody” uczestniczyli w wiosennym spacerze nad zbiornik retencyjny w Judzikach. Uczniowie naszej szkoły uważają się za przyjaciół ekosystemów naturalnych nad polskimi wodami i w związku z tym oczyszczali środowisko ptaków gniazdujących nad wodą. Omówili również życie innych zwierząt bytujących w tym miejscu oraz w jaki sposób można zapewnić im spokojne funkcjonowanie. Poruszono też kwestie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Organizacja zajęć: Dorota Miszczak i Małgorzata Skrocka

Judziki. Uczniowie i nauczycielka stoją nieopodal zbiornika wodnego. Trzymają w rękach hasła.
Judziki. Zbiornik retencyjny.
Judziki. Uczniowie stoją przy zbiorniku retencyjnym. W rękach trzymają hasła.