„Aktywni Błękitni”. Woda źródłem życia. Happening

W środę, 19 kwietnia 2023 r. w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w happenigu – „Woda źródłem życia”. Przemaszerowali przez Judziki i Lenarty z hasłami i plakatami propagującymi ochronę wód (jezior, rzek, stawów, mórz i oceanów) przed zanieczyszczeniami.

Odpady, które trafiają np. do rzek, bardzo często płyną z jej nurtem. Plastik rozpada się na drobne kawałki, tworząc mikroplastik, ten z kolei z łatwością przedostaje się do organizmów zwierząt, żyjących w ekosystemie wodnym. Bez czystej wody nie będzie życia na Ziemi.

Udział w happeningu – akcji ekologicznej: uczniowie klas I – VIII i pracownicy szkoły

Organizacja happeningu: Andrzej Malinowski, Iwona Zaborowska, Agnieszka Łaskowska