Na nieczynnych cmentarzach ewangelickich …

26 października 2022 r. członkowie szkolnego koła historycznego: Ewa Dąbrowska, Maja Wierżyńska, Kamil Kuczewski, Zuzanna Osiecka, Nadia Daniłowicz, Diana Stypułkowska, Maria Augustynowicz, Michał Milewski, Weronika Mazur i Joanna Woźnicka poznali historię mieszkańców wsi Judziki i Lenarty do roku 1945. Ponadto zapalili znicze na mogiłach nieczynnych już cmentarzy ewangelickich. W drodze do cmentarzy uczniowie doskonalili swoje umiejętności posługiwania się kompasem, określając kierunki geograficzne i miejsce znajdowania się wybranych obiektów w terenie.

Opiekun koła historycznego: Andrzej Malinowski

AM

Lenarty. Uczniowie w drodze na cmentarz ewangelicki.
Lenarty. W drodze na cmentarz. Uczeń posługuje się kompasem.
Lenarty. Uczniowie porządkują mogiły na nieczynnym cmentarzu ewangelickim.
Lenarty. Uczniowie porządkują mogiłę na nieczynnym cmentarzu ewangelickim.
Lenarty. Uczniowie na nieczynnym cmentarzu ewangelickim.
Lenarty. Uczennica porządkuje mogiłę.
Lenarty. Uczennica porządkuje mogiłę.
Lenarty. Znicz przy drewnianym krzyżu na mogile na cmentarzu ewangelickim.