Sprzątanie świata 2022

W piątek, 16 września 2022 r. cała społeczność szkolna wzięła udział w 29. akcji ekologicznej – Sprzątanie  świata; w tym roku pod hasłem: Wszystkie śmieci są nasze! Posprzątany został teren przyszkolny oraz pobocza dróg w Judzikach i Lenartach.

*Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

AM