Zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Cukierki”

W czwartek, 15 grudnia 2022 r. uczniowie klas I-III i nasi goście – uczniowie klas I i III ze Szkoły Podstawowej w Gąskach (z wychowawcami i panią dyrektor, Katarzyną Kondratowicz) wzięli udział we wspólnych zajęciach profilaktycznych pn. „Cukierki”. Program profilaktyczny „Cukierki” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem programu jest m.in. przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny; nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

AM