Sprzątanie świata 2023

W związku 30. edycją akcji ekologicznej Sprzątanie świata, uczniowie klasy II z wychowawczynią Małgorzatą Skrocką sprzątali teren przykościelny. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 r. przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

MS

Plakat pod hasłem: Sprzątanie świata łączy ludzi.
Teren przykościelny w Judzikach. Uczniowie biegną chodnikiem.
Teren przykościelny w Judzikach. Uczniowie sprzątają chodnik. Jeden z uczniów trzyma worek.
Teren przykościelny w Judzikach. Uczniowie sprzątają chodnik.