Za trud, za serce – dziękujemy!

W czwartek, 13 października 2022 r. odbył się uroczysty apel szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły pani Beata Prześniak gorąco powitała przybyłych gości: proboszcza parafii Judziki – ks. Macieja Mackiewicza, sołtysa Bialskiego Pola – pana Dariusza Jonio, sołtysa Judzik – panią Teresę Korotko oraz rodziców, uczniów i nauczycieli. Nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła serdeczne życzenia i wręczyła Nagrody Dyrektora. Podziękowała również pani Małgorzacie Skrockiej i panu Andrzejowi Malinowskiemu za 35 lat pracy w zawodzie nauczycielskim. W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie, prezentując część artystyczną, na którą złożyły się piosenki i wiersze oraz scenka „Przepis na ucznia”. Po występie uczniów pan Dariusz Wójtowicz, w imieniu wszystkich rodziców złożył serdeczne życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły.

Poczet flagowy: Patrycja Zagacka, Bartosz Wójtowicz, Aleksandra Czajka

Organizacja uroczystości: Urszula Grzybowska, Iwona Zaborowska, Emilia Naszkiewicz, Agnieszka Łaskowska

AM