Per aspera ad astra („Przez trudy do gwiazd”)

W środę, 13 grudnia 2023 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Trivium i quadrivium w edukacji klasycznej”. Prelegenci omówili założenia edukacji klasycznej ukierunkowanej na dobro, prawdę i piękno, cele nauczania według trivium i quadrivium oraz znaczenie retoryki i filozofii w procesie edukacyjnym.

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa.

Odbyło się także podsumowanie konkursu na ilustrację sentencji łacińskiej. Uczennica naszej szkoły, Zuzanna Osiecka zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Agnieszka Łaskowska