„Aktywni Błękitni”. Żegluga śródlądowa

10 maja 2023 r. w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” odbyły się zajęcia pozalekcyjne na temat żeglugi śródlądowej. Uczniowie poznali śródlądowe drogi wodne (w Polsce mamy 3655 km rzek, które są śródlądowymi drogami wodnymi dla statków) i ich przeznaczenie, porty oraz kanały żeglugowe – wskazywali je na mapie. Określali ładunki przewożone przez różne rodzaje statków (ze względu na charakter ich pracy), a także dokonali podziału statków na typy. Poznali również elementy budowy kotwicy i typy kotwic; dowiedzieli się o zasadach ich działania. Uczniowie wypełniali karty pracy dotyczące śródlądowych dróg wodnych.

Uczestnicy zajęć: Erwin Grzymkowski, Maria Rydzewska, Maria Augustynowicz, Diana Stypułkowska

Prowadzący zajęcia: Andrzej Malinowski

Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stoliku i wypełniają karty pracy.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stoliku i wypełniają karty pracy i je pokazują.
Sala dydaktyczna. Uczennice stoją przy tablicy interaktywnej i pokazują rękami na statek na ekranie.
Sala dydaktyczna. Uczennica stoi przy tablicy interaktywnej i pokazuje kotwicę.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stoliku i wypełniają karty pracy.
Sala dydaktyczna. Uczennica patrzy na tablicę interaktywną.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stoliku i wypełniają karty pracy.