„Od grosika do złotówki”

Klasa II w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”. Projekt wdrażany jest w ramach kształcenia zintegrowanego, posiada patronat Ministerstwa Finansów i trwa od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r. Po 10 miesięcznej podróży z Grosikiem po galaktyce Finanse i Oszczędzanie uczniowie poznają zasady zarządzania własnymi finansami.

Wychowawca klas II – Urszula Grzybowska

Sala lekcyjna. Troje uczniów stoi przy tablicy i trzyma dwa plakaty z tytułami: Od grosika do złotówki.