Wywiadówka

Serdecznie zapraszam Rodziców uczniów klas I-VIII na spotkanie z nauczycielami w dniu 13.05.2024 r.  (poniedziałek) o godzinie 17.00.

W programie zebrania:

  • godz. 17.00-17.30 spotkania klasowe z wychowawcami – przedstawienie propozycji ocen postępów w nauce i ocen zachowania uczniów na zakończenie roku szkolnego 2023/24
  • godz. 17.30-18.00  spotkania indywidualne z nauczycielami

Beata Prześniak, dyrektor szkoły