Stypendium Burmistrza

13.02.2024 r. Krystian Danowski otrzymał stypendium motywacyjne Burmistrza Olecka za wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. Stypendium wręczyła dyrektor szkoły, Beata Prześniak.

AM