Nasz pobyt w Grecji – 4

16.03.2023 r., 14ºC. Po śniadaniu pojechaliśmy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Katerini. Miasto liczy 56 tysięcy mieszkańców i jest położone 31 km od naszego hotelu. W szkole uczestniczyliśmy w zajęciach języka angielskiego. Uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy. W każdej z nich był jeden uczeń szkoły w Katerinii. Zajęcia sprawdzały wiedzę uczniów z różnych dziedzin i doskonaliły umiejętności językowe.

W Grecji edukacja jest obowiązkowa od 6. do 16. roku życia i podzielona jest na 4 etapy nauki: 1 etap to szkoła podstawowa (nauka trwa 6 lat, ocenianie opisowe), 2 etap – gimnazjum (3 lata, należy zebrać odpowiednią liczbę punktów bądź zdać egzamin końcowy), 3 etap – szkoła średnia (3 lata, nie jest obowiązkowa, dzieli się na 3 profile: klasyczny, przyrodniczy i technologiczny; skala ocen od 0 do 20), 4 etap – szkoły wyższe (obowiązuje w nich system punktowy). W szkole podstawowej lekcje wszystkich przedmiotów prowadzi jeden nauczyciel, ale wychowania fizycznego, języków obcych i muzyki uczą nauczyciele danej specjalizacji. Rok szkolny trwa 9 miesięcy (od 11 września do 10 czerwca), a wakacje 3 miesiące. Podręczniki szkolne są bezpłatne na wszystkich etapach nauki.

Uczestniczyliśmy też w zajęciach nauki sirtos – najbardziej tradycyjnego ludowego tańca greckiego. Każda z greckich wysp ma swój odrębny rodzaj sirtos.

Taniec i śpiew jest istotną częścią wielu greckich uroczystości, obrzędów i świąt. W greckiej tradycji wyróżnia się około 150. lokalnych i regionalnych tańców.

Po powrocie do Platamonas zjedliśmy obiad i po nim pojechaliśmy do Centrum Informacyjnego Parku Narodowego Olimpu. Jest to interaktywne muzeum informujące o geologii, stanowiskach archeologicznych, mitologii, klasztorach, roślinach i zwierzętach związanych z najwyższymi greckimi górami.

Wieczorem uczniowie pracowali w grupach nad projektami edukacyjnymi.

AM