Dzień Życzliwości w szkole

We wtorek, 21 listopada 2023 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości. Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły otrzymał od Ewy i Michała karteczkę z życzliwym słowem oraz ciastko pieczone przez uczniów.

Uczniowie klas I-III bawili się z wykorzystaniem chusty animacyjnej i wykonywali zadania związane z zagadnieniem życzliwości w codziennym życiu. Uczniowie klas IV-VIII także rozwiązywali zadania związane z tym wydarzeniem. Projektowali plakaty promujące Światowy Dzień Życzliwości w szkole, wyszukiwali w słownikach słowa związane z życzliwością, tworzyli kodeks życzliwego człowieka.

Agnieszka Łaskowska

Gabinet dyrektora. Uczniowie częstują ciastkami panią dyrektor.
Sala dydaktyczna. Uczniowie częstują kolegę ciastkami.
Sala dydaktyczna. Uczniowie częstują nauczycielkę ciastkami.
Sala dydaktyczna. Uczennica trzyma czerwone, okrągłe pudełko z karteczkami.
Korytarz szkolny. Uczniowie trzymają okrągłą,kolorową tarczę.
Korytarz szkolny. Nauczycielka stoi przy uczniu, który trzyma kartkę z treścią zadania.
Sala dydaktyczna. Uczniowie stoją przy ścianie i wykonują rękami serca.
Sekretariat szkoły. Uczniowie i pani dyrektor stoją przy szafie i trzymają plakaty.
Sala dydaktyczna. Uczeń trzyma kartę z zadaniem numer 5. Na karcie jest rysunek pod tytułem Dzień Życzliwości 21 listopada.