Wywiadówka

22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 17 odbędzie się zebranie rodziców uczniów. Przedstawione zostaną formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023. Odbędą się również spotkania klasowe z wychowawcami i nauczycielami, podczas których zostaną omówione postępy uczniów w nauce i zachowanie.

Serdecznie zapraszamy!