Mikołaj odwiedził klasę II

Przed południem, 6 grudnia 2023 r. do dzieci przyszedł św. Mikołaj z pięknymi prezentami. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały mu kolędę.

Serdecznie dziękuję rodzicom uczniów klasy II za pomoc w organizacji uroczystości, a szczególnie pani Magdzie Szyłak za poświęcony nam czas.

Małgorzata Skrocka

Sala dydaktyczna. Na krześle siedzi Mikołaj. Przed nim stoją dzieci z prezentami.
Sala dydaktyczna. Przy ścianie stoją dzieci z prezentami, nauczycielka i Mikołaj.
Sala dydaktyczna. Na krześle siedzi Mikołaj. Przed nim stoją dzieci z prezentami.