Turniej ze znajomości polskich legend

W poniedziałek, 6.03.2023 r. na lekcji języka polskiego w klasie IV odbył się turniej sprawdzający wiedzę uczniów na temat polskich legend.

Dziewczęta tworzyły drużynę królowej Jadwigi, a chłopcy drużynę Piasta. Uczniowie udzielali odpowiedzi na losowo wybrane zagadnienia, rozwiązywali rebusy i krzyżówki dotyczące legendarnych postaci, rozpoznawali tytuły legend na podstawie materiału ikonicznego i cytatów. Przedstawiali w formie dramowej wybrane utwory, zaś reszta drużyny odgadywała ich tytuł. Ponadto uczestnicy zmagań musieli rozwiązać test dotyczący sławnych Polaków, wykazać się sprytem i zręcznością podczas rzutu do celu z odległości. Drużyny obejrzały także planszę karczmy „Rzym” z utworu „Pani Twardowska”, następnie zgadywały, jaki element układanki został zmieniony. Na zakończenie musieli zapamiętać jak najwięcej wiadomości o Polsce z kart i odpowiedzieć prawidłowo na pytanie dotyczące ilustracji. Jednym punktem wygrała drużyna Piasta.

Organizacja turnieju: Agnieszka Łaskowska

Pomoc: Dorota Miszczak

Sala lekcyjna. Przy stoliku siedzą uczennice. Na stoliku stoi kartka z napisem: Drużyna królowej Jadwigi.
Sala lekcyjna. Przy stoliku siedzą uczniowie i rozwiązują zadanie.
Sala lekcyjna. Uczennica losuje z pudełka zadanie do wykonania.
Sala lekcyjna. Uczennica trzyma kartkę z napisem: Postrzyżyny.
Sala lekcyjna. Przy stolikach siedzą uczniowie. Chłopiec pokazuje kartkę z napisem: Legenda.
Sala lekcyjna. Uczniowie rozwiązują zadanie na kartce.
Sala lekcyjna. Przy stoliku siedzi uczeń i rozwiązuje zadanie na kartce.
Sala lekcyjna. Przy stoliku stoją uczennice i nauczycielka i rozwiązują zadanie. Na stoliku leżą kartoniki z rysunkami i papierowe maski.
Uczennica w papierowej masce na twarzy.
Korytarz szkolny. Uczniowie stoją w dwóch rzędach.
Sala lekcyjna. Przy stoliku siedzi uczeń i rozwiązuje zadanie na kartce.
Sala lekcyjna. Przy stoliku siedzi uczennica i rozwiązuje zadanie na kartce.
Sala lekcyjna. Uczniowie stoją obok siebie. Jeden z nich trzyma kartkę z napisem: Drużyna Piasta.