Pamiętamy

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera …

W piątek, 4 listopada 2022 r. uczniowie klasy piątej i siódmej odwiedzili cmentarze w Olecku. Uporządkowali zapomniane i opuszczone miejsca pochówku i zapalili na nich znicze. Zatrzymali się także przy Pomniku Dziecka Utraconego oraz tablicy upamiętniającej męczeństwo Polaków na Syberii, pomordowanych w Charkowie i walczących na frontach II wojny światowej. Następnie odwiedzili groby zmarłych pracowników naszej szkoły: śp. Bogdana Żarkowskiego i śp. Witolda Jagłowskiego.

Organizacja wyjazdu: Marzanna Sienkiewicz, Agnieszka Łaskowska

Olecko. Cmentarz komunalny.
Olecko. Uczniowie i nauczycielka na cmentarzu komunalnym.
Olecko. Na cmentarzu komunalnym. Tablica pamiątkowa: W hołdzie pomordowanym, zagłodzonym na katordze w sowieckich więzieniach i łagrach Syberii.
Olecko. Na cmentarzu komunalnym. Uczniowie porządkują grób.
Olecko. Uczniowie na cmentarzu komunalnym.