Aktywni Błękitni. Pokaz ratownictwa wodnego

6 czerwca 2023 r. siedmioro uczniów z klas IV-VII uczestniczyło w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa nad wodą, w wodzie i na wodzie oraz w pokazie ratownictwa wodnego.

Zajęcia (prowadzone przez strażaków) odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, natomiast pokaz nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Podczas zajęć omówione zostały zasady bezpiecznego korzystania z otwartych zbiorników wodnych. Uczniowie poznali sprzęt strażacki wykorzystywany do ratowania życia poszkodowanym w kontakcie z wodą. Dowiedzieli się także, w jaki sposób strażacy pomagają poszkodowanym. Uczniowie doskonalili znajomość postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

Pokaz obejmował: rzucanie rzutką ratowniczą (każdy uczeń ćwiczył), wyciąganie tonącego przez ratownika płynącego z brzegu, ratowanie tonącego z pontonu, wzywanie pomocy.

Wyjazd na zajęcia zorganizowali: Agnieszka Łaskowska i Ferdynand Grodzicki

AM

Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Uczniowie i strażak stoją przy pontonie.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Uczniowie i strażak stoją przy pontonie i wozie strażackim.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Uczniowie siedzą na potnonie.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Uczniowie stoją na brzegu jeziora. Uczeń trzyma logo Aktywni Błękitni.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Wodowanie pontonu.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Pokaz ratownictwa.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Pokaz ratownictwa.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Pokaz ratownictwa.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Pokaz ratownictwa.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Pokaz ratownictwa. Uczeń rzuca rzutką ratowniczą.
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim. Pokaz ratownictwa.