Z wizytą w OSP Lenarty

W ramach tematu „Bezpieczne ferie”, dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach. Zapoznały się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu w okresie ferii zimowych, z wyglądem i wyposażeniem wozu strażackiego oraz wyglądem munduru strażaka.

Dorota Michałowska-Radzewicz

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Dzieci stoją przed strażakami i wozem strażackim.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Dzieci stoją przed strażakami i wozem strażackim.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Dzieci stoją przed strażakami i wozem strażackim.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Dzieci stoją przed strażakami i wozem strażackim. Strażak demonstruje ubiór bojowy.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach. Dzieci siedzą w wozie strażackim.
W Lenartach. Dzieci stoją przed strażakami i wozem strażackim.