Uzupełniające wybory do rady uczniowskiej

Komisja wyborcza w składzie: Ewa Dąbrowska, Michał Milewski i Aleksandra Czajka przeprowadziła w dniu 20 września 2022 r. uzupełniające wybory do rady uczniowskiej w dwuletniej kadencji 2021-2023.

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 39

Liczba pobranych kart do głosowania: 26

Liczba oddanych (wypełnionych) kart do głosowania: 26

Liczba oddanych głosów ważnych: 26

Liczba oddanych głosów nieważnych: 0

W wyniku tajnego głosowania, Diana Stypułkowska została zastępcą przewodniczącego rady uczniowskiej, natomiast Aleksandra Czajka – sekretarzem.

AM