Zmagania matematyczne – Sudoku

11 stycznia 2024 r. odbyły się szkolne eliminacje konkursu matematycznego „Sudoku – lubię to!” Do eliminacji przystąpiły 24 osoby. Uczniowie rozwiązywali zadania w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na apelu szkolnym w dniu 18 stycznia 2024 r. Najwięcej punktów zdobył Krystian Danowski, 150.

Szkołę, w finale powiatowym w Olecku reprezentować będą: Gabriel Jankowski, Szymon Girtler, Krystian Danowski, Wiktor Jankowski, Paweł Jankowski i Michał Milewski.

Organizacja i przeprowadzenie eliminacji: Marzenna Grodzicka

Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach. Przed nimi na krześle siedzi nauczycielka.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach.
Korytarz szkolny. Nauczycielka wręcza uczniowi nagrodę.
Korytarz szkolny. Uczniowie stoją przy oknie i trzymają nagrody.
Korytarz szkolny. Uczniowie stoją obok siebie przy oknach i trzymają dyplomy.
Korytarz szkolny. Uczniowie stoją obok siebie przy oknach i trzymają dyplomy. Po lewej stronie stoi nauczycielka.