Otrzymaliśmy GRAND PRIX Aktywnych Błękitnych

Obrazek. Logo Aktywni Błękitni. Treść: Program edukacyjny Wód Polskich Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie! Dołącz do nas - ręka z palcem wskazującym. Rysunek z przedstawicielmi biorącymi udział w programie.

Informacja ze strony internetowej RZGW w Białymstoku:

III edycja programu Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie zakończona.

Zakończyła się III edycja programu edukacyjnego Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie. Z terenu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do programu zgłosiły się 32 szkoły podstawowe, z których 13 swoją pracą i zaangażowaniem uzyskało certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie przyznany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W realizację włączyło się blisko 4000 uczniów. Program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a realizowane działania w szkołach są coraz bardziej kreatywne.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów szkół podstawowych do spójnego funkcjonowania w środowisku. Podejmowane działania w realizacji projektu mają kształtować osobowość młodych ludzi w kierunku pogłębienia wrażliwości, troski i poczuciu obowiązku o dbałość środowiska.

W III edycji programu na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zrealizowano: 457 godzin lekcyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z edukacją o środowisku; 21 spotkań z partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę w ramach realizacji programu; 28 akcji sprzątania terenów nadwodnych – w ramach programu uporządkowano tereny jezior: Ełckie, Borowe, Sawinda Wielka, Woszczelskie, Oleckie Wielkie, Mokre, Rańskie, Gołdap, Małe, Jeziorko, Mleczarskie oraz rzek: Marycha, Lega, Biała, Ełcka, Krutynia, Łyna, Gołdapa, Pisa; 21 konkursów: plastyczno – technicznych, fotograficznych, wiedzy oraz quizów​.

GRAND PRIX Aktywnych Błękitnych za szczególne zaangażowanie w realizację programu otrzymały:

1. Szkoła Podstawowa w Judzikach;

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku;

3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach;

W ramach wyróżnienia szkoły otrzymają certyfikat wydany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz pomoce dydaktyczne, które pozwolą kontynuować zgłębianie tajników wiedzy środowiskowej.  

Certyfikaty otrzymują także poniższe szkoły:

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowym im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku;

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im Romualda Traugutta w Bartoszycach;

6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku;

7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku;

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sejnach;

9. Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Kolbego w Kotle Dużym;

10. Szkoła Podstawowa Nr 25 w Olsztynie z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie;

11. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie;

12. Szkoła Podstawowa im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce;

13. Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie;

Program został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Podlaskiego Kuratora Oświaty. W realizację programu włączyli się partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego Białymstoku, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wszystkim koordynatorom, partnerom programu i uczniom dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 2023/2024.