RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2022/2023

mgr Beata Prześniak – dyrektor
– edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Malinowski
– język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Marzenna Grodzicka
– matematyka; wychowawca kl. VII

mgr Małgorzata Skrocka
– edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny; rewalidacja; wychowawca kl. I

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
– edukacja wczesnoszkolna, technika, matematyka; wychowawca kl. III

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
– edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. II

mgr Agnieszka Łaskowska
– język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe; wychowawca wspomagający w kl. V

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
– historia, fizyka, chemia, biologia, przyroda; wychowawca kl. VIII

mgr Dorota Miszczak
– wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia; wychowawca kl. IV

mgr Marzanna Sienkiewicz
– religia, wychowanie do życia w rodzinie; biblioteka szkolna

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
– zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk
– informatyka, rewalidacja, pedagog szkolny; wychowawca kl. V

mgr Katarzyna Luto-Biłdaw/z Emilia Andrea Naszkiewicz
– język angielski, wychowawca kl. VI

mgr Iwona Zaborowska
– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny

mgr Dorota Barabara Reich
– język polski, nauczyciel wspomagający

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Dominika Zabłocka 

– główny księgowy

inż. Ferdynand Grodzicki 
– sekretarz szkoły

Agnieszka Popławska 
– sprzątaczka

Marzena Ciszewska 
– sprzątaczka

Jarosław Ryszkiewicz 
– konserwator, palacz c.o.