RADA PEDAGOGICZNA
ROK SZKOLNY 2023/2024

mgr Beata Prześniak – dyrektor
– edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Malinowski
– język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Marzenna Grodzicka
– matematyka; wychowawca kl. VIII

mgr Małgorzata Skrocka
– edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny; rewalidacja; wychowawca kl. II

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
– edukacja wczesnoszkolna, technika, matematyka; wychowawca kl. I – urlop, w zastępstwie mgr Agnieszka Topolska

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
– edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. III

mgr Agnieszka Łaskowska
– język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe; wychowawca wspomagający w kl. VI

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
– historia, fizyka, chemia, biologia, przyroda; wychowawca kl. IV

mgr Dorota Miszczak
– wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia; wychowawca kl. V

mgr Marzanna Sienkiewicz
– religia, wychowanie do życia w rodzinie; biblioteka szkolna

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
– zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk
– informatyka, rewalidacja, pedagog szkolny; wychowawca kl. VI

mgr Katarzyna Luto-Biłda

– język angielski – urlop, w zastępstwie mgr Dorota Karczewska i mgr Martyna Zalewska-Bucka

mgr Iwona Zaborowska
– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny; wychowawca kl. VII

mgr Dorota Barabara Reich
– język polski, nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Werstak

  • język polski, nauczyciel wspomagający

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Dominika Zabłocka – główny księgowy

inż. Ferdynand Grodzicki – sekretarz szkoły

Agnieszka Popławska – sprzątaczka

Marzanna Ciszewska – sprzątaczka

Jarosław Ryszkiewicz – konserwator, palacz c.o.

Krzysztof Ryszkiewicz – palacz c.o.