„Aktywni Błękitni” zwiedzali obiekty hydrotechniczne w Olecku

24.05.2023 r., w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” uczniowie naszej szkoły i Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku (współpraca w realizacji tego samego programu) zwiedzali dwa obiekty hydrotechniczne w Olecku: wieżę ciśnień i stację uzdatniania wody. Uczniowie poznali rodzaje budowli i budynków hydrotechnicznych; budowę, przeznaczenie i funkcjonowanie wieży ciśnień; strukturę oraz funkcjonowanie stacji uzdatniania wody. Dowiedzieli się ponadto o historii powstania Wieży Ciśnień w Olecku (1908 r.) i dostarczania do niej wody.

Naszym przewodnikiem i prowadzącym zajęcia był pan Paweł Konarzewski – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku.

● Wieża ciśnień – budynek w formie wieży, na którego szczycie znajduje się zbiornik na wodę, służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu, pokrywając chwilowy wzrost zapotrzebowania na wodę. Zbiornik zawsze musi być umieszczony powyżej odbiorców, ponieważ działa na zasadzie naczyń połączonych. Wyróżniamy wieże wodociągowe (miejskie), kolejowe i zakładowe.

● Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym.

Uczestnicy zajęć terenowych z naszej szkoły: Szymon Girtler, Weronika Mazur i Julia Wierżyńska

Organizacja przedsięwzięcia: Andrzej Malinowski, Iwona Zaborowska (SP w Judzikach) i Wojciech Jegliński (SP nr 2 w Olecku)

Serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Konarzewskiemu za bardzo ciekawe prowadzenie zajęć.

AM