Gra archeologiczna

Uczniowie klasy IV i V wzięli udział w dwugodzinnej grze archeologiczno-edukacyjnej  „Barbarzyńcy i Rzymianie – historia starożytnych ziem polskich”.

Gra odbyła się w poniedziałek, 12 lutego 2024 r. Przeprowadzili ją archeolodzy: Monika Rudzikowska i Piotr Kucharski z Fundacji Terra Desolata w Warszawie. Uczniowie wcielili się w starożytnych kupców, którzy wyruszyli z Imperium Rzymskiego w stronę dalekiej północy, aby zdobyć bursztyn. Pojawili się także na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny. Po drodze czekały ich różne przygody, w tym przeprawa przez Wisłę.

Uczestnicy gry poznali także tradycje i zwyczaje ludów, takich jak: Lugiowie, Bałtowie, Germanie. Archeolodzy pokazali uczniom repliki starożytnych towarów – biżuterię, ceramikę, monety, mapy.

AM, IZ

Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach. Na stolikach leżą materiały do gry archeologicznej.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach. Na stolikach leżą materiały do gry archeologicznej.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach. Na stolikach leżą materiały do gry archeologicznej.
Slajd na ekranie interaktywnym. Na slajdzie wiejska chata i wojownicy.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach. Na stolikach leżą materiały do gry archeologicznej. Prowadzący wyjaśniają reguły gry.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach i grają w grę edukacyjną.
Sala dydaktyczna. Uczniowie stoją na podłodze i grają w grę.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą i stoją przy stolikach. Przed sobą trzymają zielone plansze z historycznymi postaciami.