Wyjazd do Gąsek

10 maja 2024 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w corocznym spotkaniu integracyjnym szkół gminy Olecko pod hasłem „Zabawy z jajem” w Szkole Podstawowej w Gąskach. Na dobry początek była grochówka i racuchy, a następnie zabawy i gry sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia plastyczne.

Opiekunowie wyjazdu: Urszula Grzybowska, Małgorzata Skrocka

Bosko szkolne. Dzieci stoją na boisku. Strażak prezentuje lanie wody z węża.
Sala gimnastyczna. Uczennice siedzą na podłodze i wykonują prace plastyczne.
Sala gimnastyczna. Uczennice siedzą na podłodze i wykonują prace plastyczne.
Sala gimnastyczna. Uczniowie stoją obok siebie.
Sala gimnastyczna. Uczniowie stoją obok siebie.
Sala gimnastyczna. Uczniowie siedzą na podłodze obok siebie.
Sala gimnastyczna. Uczniowie stoją pod napisem na kotarze: Zabawy z jajem.