Tydzień Edukacji Globalnej – 4

Czwartego dnia Tygodnia Edukacji Globalnej, 17 listopada 2022 r. odwiedziły nas panie Małgorzata Burba i Jolanta Grędzińska-Kosiorek z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku.

Zajęcia rozpoczęliśmy od „Przesłania dla Pokoju”, które było efektem warsztatów na temat „Wojny i pokoju” – Cel 16. Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie uświadomili sobie, że pokój jest wartością najcenniejszą w funkcjonowaniu państw i narodów. Happening z flagami państw świata, „Odą do radości” (hymn Unii Europejskiej) i przekazywaniem gołąbka pokoju umocnił tę wartość. Patrycja Zagacka wykonała utwór o braterstwie i pokoju.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się loteria pod hasłem „Drugie życie przedmiotów –  rzeczy używanych” (Cel 12. Zrównoważonego Rozwoju). Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna. Swoją wzorową postawą przedsiębiorczości w tej kwestii wykazali się uczniowie klasy VII.

Chętni uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod nazwą: „Ze starych materiałów uszyję …”, szyjąc na maszynie … wykonywali torby na zakupy. Uczniowie klasy V uczyli się przyszywania guzików. Cel 12 Zrównoważonego Rozwoju.

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w grze szkolnej „Solidarni ponad granicami!”. Zostali oni losowo podzieleni na pięć drużyn, których nazwy nawiązywały do zagadnień związanych z edukacją globalną. Były to: współpraca, świat, solidarność, pokój, przyroda. Przy kolejnych stacjach zadaniowych uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące klimatu, ochrony zasobów Ziemi, współpracy na rzecz pokoju, Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas ostatniego zadania musieli przenieść do celu piłeczkę na rakietce tenisowej. Na koniec zmagań wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki od postaci znanej z bajek – Baby Jagi. Uczniowie bez trudu rozpoznali, że była to pani Marzanna Sienkiewicz.

Uczniowie klasy III uczyli się mnożenia liczb sposobem japońskim. Wszyscy uczniowie klas I-III wzięli udział w grach fińskich i filipińskich, przy okazji poznając główne geograficzno-społeczne informacje o Finlandii i Filipinach – Cel 4. Zrównoważonego Rozwoju.

Organizacja zajęć w czwartym dniu TEG: Andrzej Malinowski (Przesłanie dla Pokoju), Marzenna Grodzicka (loteria i warsztaty „Ze starych materiałów uszyję …”), Iwona Zaborowska (warsztaty – przyszywanie guzików), Agnieszka Łaskowska (gra szkolna „Solidarni ponad granicami!”), Beata Roszkowska (mnożenie po japońsku, gry fińskie i filipińskie), Urszula Grzybowska (gry fińskie i filipińskie), Ferdynand Grodzicki (pomoc w grze szkolnej)