To były piękne dni…

Pod takim hasłem, w piątek, 21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym dyrektor szkoły, p. Beata Prześniak serdecznie powitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców oraz pracowników i dokonała podsumowania działalności szkoły w roku szkolnym 2023/2024. Następnie uczniowie klasy VIII otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i nagrody.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały uczniom świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce, frekwencję, czytelnictwo, wolontariat i osiągnięcia sportowe. Natomiast rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania. Uczeń klasy IV, Damian Pawłowski otrzymał stypendium Burmistrza Olecka za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

Nie mogło zabraknąć wierszy i piosenek, którymi uczniowie pożegnali mijający rok szkolny.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie: Damian Pawłowski, Zofia Bomber, Szymon Girtler, Wiktor Jankowski, Mateusz Wójtowicz, Kajetan Chalecki, Bartosz Wójtowicz i Patryk Dobruch

Podziękowania za zaangażowanie w pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024 otrzymali rodzice: p. Katarzyna Zagacka, p. Alicja Placek, p. Elżbieta Zackiewicz, p. Magdalena Szyłak, p. Joanna Milewska, p. Zofia Koronkiewicz, p. Anna Nietubyć, p. Wioletta Dąbrowska, p. Aneta Konopko, p. Anna Charmuszko

Nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy w zawodzie nauczyciela otrzymali: p. Justyna Adamczyk, p. Beata Roszkowska, p. Małgorzata Korotko

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Judzikach w roku szkolnym 2023/2024: Sebastian Dawidowski, Ewa Dąbrowska, Patryk Dobruch, Zofia Jankowska, Kamil Kuczewski, Michał Milewski, Mateusz Rubin, Kacper Siedlecki

Prowadzący uroczystość: Ewa Dąbrowska, Michał Milewski

Poczet flagowy: Weronika Mazur, Bartosz Wójtowicz, Nadia Daniłowicz

Organizacja uroczystości: Marzenna Grodzicka, Beata Prześniak

AM