„Aktywni Błękitni”. Czym jest woda i gdzie ona jest?

22 lutego 2023 r. w ramach realizacji programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, uczniowie omawiali pojęcie wody, określali jej skład i stany skupienia, poznawali jej właściwości i miejsca występowania.

Celem programu jest m.in. wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej; wyrobienie u uczniów poprawnych nawyków wykorzystywania wody i wyposażenie ich w podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, w tym edukacji wodnej; promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej.

Organizatorem programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

Andrzej Malinowski

Posesja szkolna. Dwie uczennice. Jedna z nich nabiera śniegu do menzurki.
Sala lekcyjna. Na biurku stoją dwie menzurki. Jedna z wodą, druga ze śniegiem.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy biurku. Jedna z uczennic trzyma menzurkę z wodą. Na biurku stoją dwie menzurki - jedna pusta, druga ze śniegiem.
Slajd na ekranie laptopa: Co to jest woda?
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przed monitorem i oglądają informacje na temat wody.
Informacja na monitorze na temat wody na Marsie.
Slajd na ekranie laptopa.

Uczniowie stoją przy tablicy. Dwie osoby trzymają menzurki z wodą i śniegiem.
Uczniowie stoją przy tablicy. Dwie osoby trzymają menzurki z wodą i śniegiem, podniesione do góry.
Slajd na ekranie monitora: Woda na powierzchni Ziemi.