Nasz pobyt w Grecji – 2

14.03.2023 r. 19ºC. W Grecji realizujemy program Erasmus+ „Bezpiecznie połączeni z siecią – uczniowie SP w Judzikach uczą się jak samodzielnie i bezpiecznie korzystać z narzędzi ICT oraz z internetu”.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, otrzymali do wykonania zadania i już nad nimi pracują (wszystko w języku angielskim i za pomocą technologii cyfrowej oraz zasobów internetu): prezentacja o szkole – Michał Milewski, Kamil Kuczewski, Anna Pawłowska i Mateusz Rubin; promocja turystyczna regionu Katerini – Krystian Danowski, Wiktor Jankowski i Szymon Girtler; album fotograficzny (kolaż) naszych wszystkich działań projektowych – Ewa Dąbrowska, Diana Stypułkowska i Nadia Daniłowicz; kuchnia grecka – Piotr Kardel, Zuzanna Osiecka, Matylda Wiśniewska i Weronika Mazur; film ze wszystkich działań projektowych – Zofia Bomber, Alicja Bobowicz i Aleksandra Pęcak; ulotka Stop cyberprzemocy! – Kamil Korotko, Oliwier Grabowski i Gabriel Osiecki; mapa okolicy Platamonas – Julia Wierżyńska, Maja Wierżyńska i Maria Augustynowicz; zielnik roślin okolicy Platamonas – Aleksandra Czajka, Patrycja Zagacka, Kacper Siedlecki i Aleksander Terlecki; plakat Bogowie Olimpu – Mateusz Wójtowicz, Bartosz Wójtowicz i Damian Pawłowski.

Uczniowie poznają też słówka i wyrażenia w języku greckim, a także komponują piosenki.

Po południu odbyła się wycieczka do Litochoro (miejscowość licząca 7 tys. mieszkańców) i do Parku Narodowego Góry Olimp, gdzie według mitologii, miało siedzibę 12 bogów olimpijskich. Park Narodowy Góry Olimp został założony w 1937 r. i jest najstarszym parkiem w Grecji. Na obszarze 4 tys. hektarów występuje około 1700 gatunków roślin, które stanowią 25% całej roślinności kraju. Z nich wszystkich 28 rośnie tylko w Masywie Olimpu, a 85 tylko na pozostałym terenie. Żyją tutaj 32 gatunki ssaków m.in. lisy, kozice, jelenie i wilki, a także 108 gatunków ptaków.

Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń.

AM