„Aktywni Błękitni”. Jezioro Oleckie Wielkie i rzeka Lega – jak o nie dbać?

4 kwietnia 2023 r., w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” odbyły się wspólne, z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku (realizującej ten sam program) zajęcia terenowe, których tematem była fizykochemiczna analiza wód Jeziora Oleckiego Wielkiego i rzeki Legi oraz obserwacja środowiska przyrodniczego tych akwenów. Uczniowie doskonalili umiejętności dokonywania badań i pomiarów. Wypełniali karty pracy, które obejmowały wybrane elementy badanych zbiorników wodnych m.in.: kolor wody, jej skład chemiczny, czystość, zapach, przejrzystość, świat roślinny i zwierzęcy. Uczestnicy programu poznali budowę jeziora i rzeki, ich klasyfikacje, rodzaje, znaczenie gospodarcze, rozkład geograficzny i sposoby ochrony wód. Posprzątali także teren przybrzeżny w miejscu pomiarów i obserwacji.

Zajęcia odbyły się w Olecku.

Uczestnicy zajęć z naszej szkoły: Zuzanna Osiecka, Michał Milewski, Mateusz Rubin

Organizacja zajęć: Andrzej Malinowski, Iwona Zaborowska, Wojciech Jegliński

AM