„Młodzież zapobiega pożarom”

29.04.2024 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Paweł Jankowski zajął III miejsce w eliminacjach powiatowych (KPPSP w Olecku) w grupie II – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII.

Przygotowanie ucznia do turnieju: Ferdynand Grodzicki

Organizacja wyjazdu: Iwona Zaborowska, Justyna Adamczyk

AM

Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy stolikach.
Sala dydaktyczna. Uczeń odbiera gratulacje od organizatorów konkursu.
Sala dydaktyczna. Uczeń odbiera gratulacje od organizatorów konkursu.
Plac przed budynkiem komendy. Uczniowie z nagrodami stoją obok siebie.
Plac przed budynkiem komendy. Uczniowie z nagrodami stoją obok siebie.