Wywiadówka

Serdecznie zapraszam Rodziców uczniów na spotkania indywidualne z nauczycielami w czwartek, 15 grudnia 2022 r. na godzinę 15.00.

Beata Prześniak, dyrektor szkoły