Sprzątanie świata

22 września 2023 r. cała społeczność szkolna uczestniczyła w sprzątaniu wyznaczonych terenów (rejonów) w Judzikach i w Lenartach W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 r. przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

MK

Judziki. Przy drodze. Jedna dziewczynka trzyma worek, a druga wrzuca do niego butelkę.
Judziki. Uczniowie zbierają śmieci wokół drzewa.
Judziki. Uczniowie zbierają śmieci wokół drzewa.
Lenarty.  Uczniowie i nauczycielka znajdują się na chodniku i trzymają worek ze śmieciami.
Lenarty.  Uczniowie stoją na chodniku i trzymają worki ze śmieciami.