Nasz pobyt w Grecji – 6

18.03.2023 r., 20ºC. Dzisiaj odbyliśmy całodniową wycieczkę do Meteorów, które w 1988 r. zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego. Naszym przewodnikiem podczas  wycieczki był pan Adonis. Uczniowie poznali historię tego miejsca, jego walory przyrodniczo-kulturowe oraz historię pisania ikon – obrazy sakralne wyobrażające postaci świętych, sceny z ich życia lub sceny biblijne charakterystyczne dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich.

Meteory to niewielki masyw skalny znajdujący się na skraju równiny Tesalskiej w środkowej Grecji. 60 milionów lat temu było tu dno morza i ujście dużej rzeki. Kamienne stożki powstały w wyniku naniesienia i nagromadzenia w delcie rzeki kamieni, błota i piasku. Obecne kształty są efektem zmian geologicznych oraz erozji i osiągają wysokość do 540 m n.p.m. Zazwyczaj takie kształty związane są z działalnością wulkaniczną i dotyczą twardej skały magmowej. Natomiast w Meteorach składają się z mieszanki piaskowca oraz zlepieńca. Efektem erozji oraz oddziaływania wody, słońca i wiatru są także występujące w okolicy Meteorów jaskinie, które kiedyś były nieprzerwanie zamieszkiwane (od 50 000 do 5 000 lat temu). Najsłynniejszą z nich jest jaskinia Theopetra, w której w epoce lodowcowej (23 000 lat temu) dawni mieszkańcy zbudowali kamienny mur, chroniący wejście do środka. Uważa się go za najstarszą budowlę postawioną przez człowieka.

Pierwsi mnisi przybyli do Meteorów w XI w. i byli to pustelnicy chcący żyć w całkowitej izolacji. Podobnie jak przed wiekami zamieszkali oni w jaskiniach i szczelinach skalnych, w których modlili się o zbawienie. W okresie od XIV do XVI w. wybudowano 24 klasztory, każdy na osobnej skale. Obecnie 6 z nich jest zamieszkanych i udostępnionych do zwiedzania. Są to cztery klasztory męskie: Wielki Meteor, Warłama, Świętego Mikołaja Odpoczywającego, Świętej Trójcy  oraz dwa klasztory żeńskie: Świętego Szczepana i Rusanu. Nazwę Meteory tłumaczy się jako „zawieszony w powietrzu” lub „środek nieba”.

Po powrocie z wycieczki uczniowie pracowali nad swoimi projektami (po dwa w każdej grupie).

AM