Stan powietrza w Judzikach i w Lenartach bardzo dobry

W piątek, 30 września 2022 r. na budynku szkoły (od strony drogi) zamontowany został czujnik smogu w ramach projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”. Jest to urządzenie pomiarowe do monitorowania jakości powietrza, składające się z czujnika zewnętrznego (rejestruje ilość pyłu zawieszonego PM2, PM10, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza) i tablicy LED – do wyświetlania wyników pomiarów. Dane zbierane przez czujniki są na bieżąco przesyłane do centralnego serwera i uśredniane w 5-minutowych okresach pomiarowych.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt edukacyjno-informacyjny realizowany przez NASK (Naukowa i Akademicka Sieć komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie) we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS). Projekt służy zwiększaniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

Stan powietrza w Judzikach i w Lenartach, w dniu 2 października 2022 r. (niedziela) o godzinie 1406: bardzo dobry: PM2,5: 0 µg/m3

Według europejskich norm stężenie PM2,5 nie powinno przekraczać 25 μg/m³.

Koordynatorzy projektu w szkole: Iwona Zaborowska i Andrzej Malinowski

*Smog – każda kombinacja zanieczyszczeń powietrza, którymi są wszystkie chemiczne, fizyczne lub biologiczne czynniki zmieniające naturalny skład atmosfery. Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka. Odpowiadają za to fabryki, coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach. Za jego pojawienie się odpowiada również pogoda, klimat czy ogólne uwarunkowania terenu.

*OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

AM

Budynek szkoły. Na ścianie przy daszku zamontowany czujnik zewnętrzny smogu.
Budynek szkoły. Na ścianie zamontowany czujnik zewnętrzny smogu, który pokazuje wynik pomiaru: PM2.5: 0 ug/m3.
Budynek szkoły. Na ścianie zamontowany czujnik zewnętrzny smogu, który pokazuje wynik pomiaru: bardzo dobry.
Budynek szkoły. Na ścianie zamontowany czujnik zewnętrzny smogu.