Szkolny Always

6 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie w ramach realizacji programu Szkolny Always. Wzięły w nim udział uczennice z klas V-VIII. Prelekcję poprowadziły dwie nauczycielki: pani Iwona Zaborowska i pani Dorota Miszczak. Podstawowe, praktyczne wiadomości zostały przekazane w przystępny i ciekawy sposób. Podczas spotkania zostały rozdane pakiety z próbkami higienicznymi i ulotkami. 

DM