Dzień Liczby Pi

14 marca 2024 r. uczniowie obchodzili Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Na terenie szkoły zostało ukrytych 10 zadań matematycznych. Uczniowie klas IV-VIII mieli za zadanie je odnaleźć i rozwiązać. W rezultacie wszystkie zadania zostały odnalezione, a 7 z nich zostało rozwiązanych (za co były oceny bardzo dobre).

Ponadto uczniowie recytowali wiersze o liczbie π, przedstawili ciekawostki i zaśpiewali o niej piosenkę. W konkursie na zapamiętanie liczby Pi z dokładnością jak największej ilości miejsc po przecinku zwyciężyła Joanna Woźnicka (powiedziała z pamięci 32 kolejne cyfry).

Na terenie posesji szkolnej 41 osób ułożyło 39 kolejnych cyfr – rozwinięcie dziesiętne liczby Pi.

Organizacja przedsięwzięcia i ufundowanie nagród: Marzenna Grodzicka

AM

Sala dydaktyczna. Uczeń stoi przy tablicy i czyta tekst. Przed nim na krzesłach siedzą uczniowie.
Sala dydaktyczna. Uczennica stoi przy tablicy i czyta tekst. Przed nią na krzesłach siedzą uczniowie.
Sala dydaktyczna. Dwie uczennice stoją przy tablicy. Przed nim na krzesłach siedzą uczniowie.
Sala dydaktyczna. Przy tablicy stoja trzy osoby. Przed nimi na krzesłach siedzą uczniowie.
Sala dydaktyczna. Uczennice stoją przy tablicy i śpiewają piosenkę. Przed nim na krzesłach siedzą uczniowie.
Posesja szkolna. Przy boisku stoją uczniowie i trzymają kartki z cyframi.
Posesja szkolna. Przy boisku stoją uczniowie i trzymają kartki z cyframi.