Sobotnie zajęcia z języka angielskiego

W sobotę, 18 lutego 2023 r. odbyły się pierwsze zajęcia z języka angielskiego dla uczniów przygotowujących się do wyjazdu do Grecji (12-26.03.2023 r.) w ramach realizacji programu „Erasmus+”. Nasi uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach (w miejscowości Katerini) wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami – pozwoli im to na wymianę doświadczeń z kolegami z zagranicy. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. W ramach realizacji działań projektowych uczniowie będą mieli możliwość nabycia kompetencji związanych z samodzielnym i bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyfrowych oraz z internetu.

Kolejne zajęcia praktycznej nauki języka angielskiego (w tym nazewnictwa związanego z technologią cyfrową) odbędą się w terminach: 22.02.2023 r. (środa) w godz. 14.30-16.00, 1.03.2023 r. (środa) w godz. 14.30-16.00, 2.03.2023 r. (czwartek) w godz. 14.30-16.00, 4.03.2023 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00 i 8.03.2023 r. (14.30-16.00).

Zajęcia prowadziła Emilia Naszkiewicz

AM

Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą w ławkach. Przed nimi stoi nauczycielka.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą w ławkach.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą w ławkach. Przed nimi stoi nauczycielka.
Sala lekcyjna. Na stoliku leży kartka z informacją na temat określania czasu w języku angielskim.
Sala lekcyjna. Na stoliku leżą kartki z informacjami dotyczącymi nauki języka angioelskiego.