Mikołajki w świetlicy

6.12.2023 r., zgodnie z wielowiekową tradycją w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii obchodziliśmy mikołajki. Z tej okazji dzieci napisały list do św. Mikołaja oraz wykonały świąteczne rysunki, które wręczyły Mikołajowi w podziękowaniu za prezenty.

Małgorzata Skrocka

Świetlica. Dzieci siedzą przy stoliku. Na nim leżą rysunki.
Świetlica. Dzieci siedzą przy stołach i wykonują prace plastyczne.
Świetlica. Przy Mikołaju stoją dzieci.
Świetlica. Dzieci stoją przy Mikołaju i trzymają rysunki.