Dzień, w którym okazujemy wdzięczność naszym nauczycielom

W piątek, 13 października 2023 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły pani Beata Prześniak powitała przybyłych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. Nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła serdeczne życzenia i wręczyła Nagrody Dyrektora. Podziękowała również pani Marzannie Sienkiewicz za 30 lat pracy w zawodzie nauczycielskim. Następnie odczytała list od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie, prezentując część artystyczną, na którą złożyły się piosenki w języku angielskim, wiersze i scenka humorystyczna (Jak wygląda wrzesień z punktu widzenia nauczycieli) oraz informacja o Komisji Edukacji Narodowej. Po występie uczniów pan Dariusz Wójtowicz i pani Monika Bomber, w imieniu wszystkich rodziców złożyli serdeczne życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły.

Poczet flagowy: Weronika Mazur, Bartosz Wójtowicz, Nadia Daniłowicz

Prowadząca: Zuzanna Osiecka

Organizacja uroczystości: Katarzyna Luto-Biłda, Iwona Zaborowska, Agnieszka Łaskowska, Ferdynand Grodzicki

AM