Podsumowanie wyjazdu do Grecji w ramach programu Erasmus+

13 czerwca 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu pn. „Bezpiecznie połączeni z siecią – uczniowie SP w Judzikach uczą się, jak samodzielnie i bezpiecznie korzystać z narzędzi ICT oraz z Internetu” w ramach Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej i  realizowany w Grecji w terminie od 12 do 25 marca 2023 r.

Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca burmistrza Olecka, pani Sylwia Wieloch, proboszcz parafii Judziki, ks. Maciej Mackiewicz oraz rodzice.

Dyrektor szkoły, Beata Prześniak dokonała podsumowała realizacji projektu. Z kolei uczniowie zaprezentowali produkt finalny jednego z zadań projektowych – Mit o Syzyfie. Natomiast p. Andrzej Malinowski przedstawił wszystkie zadania wykonywane przez uczestników projektu oraz omówił realizowany przez nich program naukowy i kulturalny. Goście i uczniowie mogli obejrzeć wystawę eksponatów/pamiątek przywiezionych z Grecji oraz wystawę fotograficzną.

W realizacji projektu wzięło udział 30 uczniów z klas III-VIII wraz z 6 opiekunami (nauczycielami). Uczniowie nabywali kompetencji związanych z samodzielnym i  bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyfrowych oraz z internetu. Zostali zapoznani z zagrożeniami płynącymi z sieci, językiem komunikatów i ostrzeżeń, a także uwrażliwieni na elementy bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Uczestnicy projektu podnieśli również swoje kompetencje językowe, w tym umiejętności wysławiania się i przełamywania barier w porozumiewaniu się w języku angielskim.

Organizacja spotkania: Beata Prześniak, Agnieszka Łaskowska, Marzenna Grodzicka, Iwona Zaborowska, Andrzej Malinowski i Ferdynand Grodzicki

AM